Farby Antykorozyjne Teknos www.teknos.plFarby Jachtowe Teknos www.teknos.pl
Informacja

W dniu 29 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XI Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował połączenie spółek TEKNOS Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) oraz TEKNOS-Oliva Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej).
Z tym dniem z mocy prawa spółka TEKNOS-Oliva Sp. z o.o. uległa wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, a jej następcą prawnym stała się spółka TEKNOS Sp. z o.o. .

Zarząd, TEKNOS Sp. z o.o.Plan połączenia spółek Teknos Sp. z o.o. oraz Teknos-Oliva Sp. z o.o.

Informujemy o planie połączenia spółek Teknos Sp. z o.o. i Teknos-Oliva Sp. z o.o. .
Szczegóły dotyczące tego planu znajdą Państwo w załączonych poniżej dokumentach PDF:
Plan połączenia spółek przez przejęcie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6Fabryka Farb
Teknos-Oliva Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 129-149
81-571 Gdynia
tel. +48 58 629 91 62
fax +48 58 629 67 30
email:biuro.gdynia@teknos.pl

NIP: 958-14-04-033
REGON: 192734368
KRS: 0000110130
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 9 881 000,00 zł
KONTO PLN: 86 2370 0008 0000 0000 2042 5005


Teknos Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 59
03-885 Warszawa
Polska
tel. + 48 22 67 87 004
fax + 48 22 67 87 995
email:biuro@teknos.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy
w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052214
Wysokość kapitału zakładowego 13 164 500,00 zł